Tabula Decimal és Laboratori virtual d'aplicacions informàtiques orientades a la captura, creació, edició, publicació, descripció, difusió, cerca i ús de continguts digitals

Atenció professors !

Les fitxes d'aplicacions contenen camps que només visualitzen usuaris registrats com professors o tècnics administradors. Connecteu-vos a Tabula o demaneu un compte per tal de poder accedir a tota la informació.

Gestió de Bibliografies

Refbase

Refbase és un programa gestió de bibliografies, permet crear una col·lecció de referències bibliogràfiques per després extreure-la a un document de text en format de citació bibliogràfica.

Permet la importació de registres bibliogràfics de la majoria de les bases de dades acadèmiques.

Inclou diferents formats de citació.

laboratori de pràctiques
Instal·lació

Comentaris instal·lació: 

Aplicacions: 

Subscribe to RSS - Gestió de Bibliografies