Tabula Decimal és Laboratori virtual d'aplicacions informàtiques orientades a la captura, creació, edició, publicació, descripció, difusió, cerca i ús de continguts digitals

Atenció professors !

Les fitxes d'aplicacions contenen camps que només visualitzen usuaris registrats com professors o tècnics administradors. Connecteu-vos a Tabula o demaneu un compte per tal de poder accedir a tota la informació.

Open Conference Systems (OCS)

Open Conference Systems (OCS) és una solució de codi obert del projecte Public Knowledge Project (PKP) per a l'administració de conferències. És una solució flexible basada en PHP i pot fer ús de bases de dades MySQL o PostgreSQL.
OCS aquesta basat en el codi font d'Open Journal Systems (OJS)

laboratori de pràctiques