Tabula Decimal és Laboratori virtual d'aplicacions informàtiques orientades a la captura, creació, edició, publicació, descripció, difusió, cerca i ús de continguts digitals

Atenció professors !

Les fitxes d'aplicacions contenen camps que només visualitzen usuaris registrats com professors o tècnics administradors. Connecteu-vos a Tabula o demaneu un compte per tal de poder accedir a tota la informació.

PMB

PMB és un sistema de gestió biblioteques o d'una xarxa de biblioteques integrada en un catàleg col·lectiu.

Les funcionalitats més importants són:

  • gestió d'autoritats (autors, editors, col·leccions, matèries, etc.)
  • gestió de préstec, reserves, etc.
  • importació i exportació de registres
  • gestió de publicacions periòdiques
  • gestió d'usuaris i administradors del sistema
  • configuració i parametrització fàcils

Funciona amb format UNIMARC, però incorpora un sistema de conversió i exportació a formats USMARC, BCDI i XML PMB.

Inclou el protocol Z39.50, que permet la cerca i importació de registres bibliogràfics d'altres biblioteques.

laboratori de pràctiques
Instal·lació

Comentaris instal·lació: