Tabula Decimal és Laboratori virtual d'aplicacions informàtiques orientades a la captura, creació, edició, publicació, descripció, difusió, cerca i ús de continguts digitals

Atenció professors !

Les fitxes d'aplicacions contenen camps que només visualitzen usuaris registrats com professors o tècnics administradors. Connecteu-vos a Tabula o demaneu un compte per tal de poder accedir a tota la informació.

Potnia

Potnia és un programari per a directoris temàtics, desenvolupat per a directoris de recursos científics, revistes, publicacions, bases de dades bibliogràfiques, etc. L'estructura de la base de dades segueix l'estàndard definit per al conjunt de metadades Dublin Core.

laboratori de pràctiques
Instal·lació

Assignatures: 

Aplicacions: